Vítejte na DIYCORE.NET

HLAVNÍ MENU

HLAVNÍ RUBRIKY

UŽITEČNÉ

KOLABORACE

UŽIVATELSKÁ SEKCE

DIYCORE.NET

VYHLEDÁVÁNÍ

TWITTER

RSS

DESKA MĚSÍCE

PÍŠOU JINDE

SAPORT

- - - - - - - - - - - - EXPRESS - - - - - - - - - - - -

První letošní číslo časopisu A-kontra

První letošní číslo časopisu A-kontra

Hlavní téma: „Dobré zprávy“

autor: Iveta | 28. 03. 2006, 20:18:24 | návštěv: 966 | reakcí: 0

Toto číslo časopisu A-kontra se věnuje úspěchům anarchistických, autonomních a grassroot aktivit a to jak u nás, tak v mezinárodním měřítku. Jedná se o úspěchy, kterým se nepodařilo zcela změnit společnost, avšak rozhodně mají svůj význam a stojí za povšimnutí. Hlavní téma otevírá článek „Proč se někdy nepochválit“ o nutnosti pozitivního hodnocení, které má povzbuzující význam. Dále si přečtete o autonomních kulturních centrech (Vrah, Za vraty, Krtkova kolona), která vytvářejí zázemí pro alternativní kulturu navzdory svým tíživým finančním podmínkám. Prostor dostaly také aktivity jako Food not Bombs, squatting a alternativní média. Stejně tak se A-kontra zmiňuje i o zajímavých úspěšných aktivitách na poli elektronických médií, která vycházejí z anarchistických principů. Nechybí ani zhodnocení úspěchů anarchistického antifašismu. V souvislosti s úspěchy samozřejmě nelze nezmínit Zapatovu armádu národního osvobození (EZLN), která již přes deset let bojuje za svobodu a lepší životní podmínky pro neprivilegované obyvatele mexického venkova. Další článek se věnuje úspěchům českých anarchistů na přelomu 19. a 20. století. K hlavnímu tématu se volně váže i teoretický text britského anarchisty Colina Warda o „tichých revolucích“ – vlivu anarchistického hnutí na proměny společenského vědomí a kulturu.

A-kontra se zabývá také aktuálními událostmi, a to sporem o karikatury Proroka Mohameda, na který nabízí dva různé pohledy, a problémy ve Francii v době, kdy velký zájem médií o místní dění, způsobený nepokoji na chudinských předměstích, značně ochladl.

Domácímu prostředí se věnuje článek o pražském primátorovi Bémovi a jeho receptu na to, jak léčit problémy světa, respektive Prahy.

Můžete si také přečíst rozhovor s rožnovskou punkovou skupinou Complicité Candide, která hovoří mj. o svém rozporném vztahu k anarchismu, a v rubrice kultura dále najdete recenze na různé alternativní časopisy, film „Live Nude Girls Unite“ a knížku „Mírotvorkyně“.

Samozřejmě ani „pozitivní“ číslo se nevyhnulo negativním tématům, jako je úmrtí několika významných osobností – radikálního historika Paula Avricha, čínského anarchistického spisovatele Ba-Jina, který umřel ve svých sto letech a comandanty Ramony z EZLN.

A-kontra 1/06, 35 str., březen 2006, 25,- Kč. Předplatné je možné objednat na adrese ČAS, P.O. box 223, 111 21 Praha 1 nebo e-mailu a-kontra@csaf.cz. http://www.a-kontra.net, http://www.csaf.cz.

Vaše Reakce

Výpis pěti nejnovějších reakcí. Celkem reakcí k tomuto článku: 0

SPOKOJÍZDA

spojizda obrázek

SLOUPEK

tamas

Nadřazenost státu podepřeného západním kapitálem měla do sedmdesátých let za následek hluboké změny. Ty byly umožněny jednak vyhlazením velmi malého kapitalistického sektoru během první poloviny dvacátých let v SSSR a mezi lety 1945 až 1948 na nově získaných územích. A dále – a to především – nově vybudovaným mohutným moderním hospodářstvím. Převládající sociální skutečnost staré východní Evropy – rozsáhlé velkostatky stále vlastněné aristokracií a církví a vedle toho ta nejhorší rolnická bída – zmizela beze stopy. Máme před sebou městské společnosti, kde většina lidí, dřívějších rolníků, později průmyslových dělníků, dnes „jen lidí“, žije na obrovských sídlištích postavených všude podle stejných plánů, od Šanghaje až po Prahu a Lublaň. A žije tam dosud, jenomže továrny jsou zavřené a lidé jsou většinou nezaměstnaní nebo důchodci. Pachuť porážky je neklamná.

G. M. Tamás

SUPPORT SONGS

TLAČENKA

web: CrosseR | grafika: wewerca | neřešte autorská práva, vždy uvádějte zdroj!
spodni obrazek