Vítejte na DIYCORE.NET

HLAVNÍ MENU

HLAVNÍ RUBRIKY

UŽITEČNÉ

KOLABORACE

UŽIVATELSKÁ SEKCE

DIYCORE.NET

VYHLEDÁVÁNÍ

TWITTER

RSS

DESKA MĚSÍCE

PÍŠOU JINDE

SAPORT

- - - - - - - - - - - - EXPRESS - - - - - - - - - - - -

CESTA 13. rocník umeleckého mezinárodního festivalu interdisciplinární spolupráce

CESTA 13. rocník umeleckého mezinárodního festivalu interdisciplinární spolupráce

tisková zpráva

autor: redakce | 8. 12. 2008, 15:43:44 | návštěv: 913 | reakcí: 0

13. umělecký festival mezinárodní a interdisciplinární spolupráce pořádaný CESTA srpen 2009

Ukryté a nahé. Chráněné a ohrožené. Zapomenuté a zamířené. Dualitě Nedostatku se nedá uniknout - zakryté k odhalenému, cenzurované k uznanému. Současný bezprecedentní přístup k informacím podněcuje poznání, i tak ale napadáme, co je zřejmé. Střežíme historii a jako přehlížení trpíme. Jdeme za vědomostmi, abychom dosáhli pokroku, ale osvícení vytváří stíny a definice vytváří okraje. Kdy vyhledáváme ochranu prostřednictvím zviditelnění a kdy prostřednictvím anonymity? V naší výpravě za uznáním a vyjádřením, čeho se zbavujeme, nebo co přehlížíme a proč?

Na festival NEDOSTATEK CESTA zve umělce ze všech uměleckých disciplín, aby prostřednictvím své volby uměleckého obsahu, procesu nebo disciplíny spolupracovali při vytváření děl, které tuto dualitu způsobují.

Témata a parametry festivalů pořádaných CESTA se vyznačují mezinárodní interdisciplinární spoluprací, čímž se centrum zavazuje zlepšovat komunikaci prostřednictvím kreativního výrazu. Výběr umělců je založen na posouzení přihlášek, které jsou výsledkem každoroční otevřené výzvy. Uchazeči požádají CESTA, aby jim poskytla kontakt na jednoho nebo více spolupracujících partnerů, anebo se přihlásí jako již vytvořená spolupracující skupina.

Na festival NEDOSTATEK všechny finální spolupracující skupiny musí být:
1) mezinárodní: více než jedna národnost
2) interdisciplinární: více jak jedno umělecké médium
3) spolupracující: umělecká práce, která je koncipovaná a tvořená ve vzájemné závislosti. A musí obsahovat práci, která byla exkluzivně vytvořena pro NEDOSTATEK.

Nejzazší termín pro přihlášení: 19. prosince 2008 (razítko na obálce u materiálů zaslaných poštou)

Pro další informace obdržíte na naší stránce Nejčastější otazníky nebo přímo na adrese:
-- CESTA
Novakova 387, Tabor 39001, Czech Republic
tel: +420-381-258-004
cesta@vol.cz
www.cesta.cz

Vaše Reakce

Výpis pěti nejnovějších reakcí. Celkem reakcí k tomuto článku: 0

SPOKOJÍZDA

spojizda obrázek

SLOUPEK

tamas

Nadřazenost státu podepřeného západním kapitálem měla do sedmdesátých let za následek hluboké změny. Ty byly umožněny jednak vyhlazením velmi malého kapitalistického sektoru během první poloviny dvacátých let v SSSR a mezi lety 1945 až 1948 na nově získaných územích. A dále – a to především – nově vybudovaným mohutným moderním hospodářstvím. Převládající sociální skutečnost staré východní Evropy – rozsáhlé velkostatky stále vlastněné aristokracií a církví a vedle toho ta nejhorší rolnická bída – zmizela beze stopy. Máme před sebou městské společnosti, kde většina lidí, dřívějších rolníků, později průmyslových dělníků, dnes „jen lidí“, žije na obrovských sídlištích postavených všude podle stejných plánů, od Šanghaje až po Prahu a Lublaň. A žije tam dosud, jenomže továrny jsou zavřené a lidé jsou většinou nezaměstnaní nebo důchodci. Pachuť porážky je neklamná.

G. M. Tamás

SUPPORT SONGS

TLAČENKA

web: CrosseR | grafika: wewerca | neřešte autorská práva, vždy uvádějte zdroj!
spodni obrazek