Vítejte na DIYCORE.NET

HLAVNÍ MENU

HLAVNÍ RUBRIKY

UŽITEČNÉ

KOLABORACE

UŽIVATELSKÁ SEKCE

DIYCORE.NET

VYHLEDÁVÁNÍ

TWITTER

RSS

DESKA MĚSÍCE

PÍŠOU JINDE

SAPORT

- - - - - - - - - - - - EXPRESS - - - - - - - - - - - -

Studie Greenpeace: Toxické látky ohrožují lidskou reprodukci

Studie Greenpeace: Toxické látky ohrožují lidskou reprodukci

Tisková zpráva

autor: Vladimíra Tejnska | 9. 05. 2006, 21:50:06 | návštěv: 1444 | reakcí: 0

Klesající počet spermií, zvýšená neplodnost, abnormality pohlavních orgánů u malých dětí. To vše uvádí dnes vydaná studie Greenpeace do souvislosti s působení nebezpečným chemikálií, které se vyskytují v parfémech, kobercích, elektronice, oblečení a v mnoha dalších výrobcích denní potřeby.

Studie nazvaná „Fragile: Our reproductive health and chemical exposure” vyhodnocuje výsledky řady vědeckých studií (peer-reviewed) publikovaných v posledních letech. Tyto studie dohromady přinášejí varovné svědectví o vzrůstajícím počtu poškození lidského rozmnožovacího systému, jenž odráží stále větší přítomnost syntetických chemikálií v našem životě.

Množství spermií, které dokáže mužský organismus produkovat, se za posledních 50 let snížilo o plných 50%, neplodnost u párů v průmyslových zemích se od šedesátých let více než zdvojnásobila, zatímco rakovina varlat u mužů se stává čím dál tím běžnější nemocí. Poměr narozených chlapců a dívek se v některých oblastech dramaticky změnil a ve stále větší míře jsou zaznamenávány poruchy rozmnožovacího ústrojí u malých chlapců.

„Stále větší počet vědeckých důkazů ukazuje na souvislost mezi poruchami rozmnožovacího systému a vystavením člověka syntetickým chemikáliím, a to je velmi znepokojivé. Greenpeace žádá, aby jakákoliv chemická látka, která může člověka takovýmto způsobem poškodit a ke které existuje bezpečnější náhrada, byla stažena z trhu,“ řekl Dr.David Santillo, jeden z autorů studie.

Předpokládá se, že mnoho poruch má svůj původ již ve vývojovém stádiu dítěte uvnitř těla matky, či těsně po narození. Testy současně ukázaly, že běžně užívané látky, které mohou ovlivnit plodnost, začínají působit již v okamžiku početí. Mezi tyto látky patří alkylfenoly, ftaláty, bromované zpomalovače hoření, organické sloučeniny cínu, bisfenol-A a syntetická pižma. Jmenované chemikálie, uvedené jako příklad ve studii, však představují pouhou část problému. U většiny chemických látek na trhu nebyla nikdy testována jejich bezpečnost ve vztahu k lidskému zdraví a životnímu prostředí. Přesto se mnoho z nich naprosto běžně používá k výrobě zboží, jež denně nacházíme na pultech našich obchodů a jsme jimi obklopeni v našich domácnostech.

Přísnější pravidla a kontrolu do systému výroby a nakládání s chemickými látkami by měla zavést nová chemická politika EU (REACH). Bohužel agresivní lobby chemického průmyslu již úspěšně stačila návrh REACH natolik oslabit, že zákon by skutečně dovoloval vyrábět a používat i ty chemikálie, které mohou poškodit hormony a rozmnožovací orgány.

„Nemoci a jiné poruchy rozmnožovacího ústrojí negativně ovlivňují život nejen mladých párů. EU a naši političtí zástupci nesmějí tuto skutečnost ignorovat, naopak mají vytvářet takovou legislativu, která ochrání nás i naše životní prostředí před nežádoucím vlivem chemických látek,“ prohlásil Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace.

„Greenpeace má za to, že se nedá ospravedlnit další využívání nebezpečných látek, které se dostávají do organismu dětí ještě v těle matky a mohou ohrozit pohlavní vývoj dítěte,“ dodal Freidinger.

Vlády a členové Evropského parlamentu budou hlasovat o nové chemické politice EU na podzim tohoto roku. Občané by se měli svých zástupců v EU ptát, čí zájmům dávají přednost a jak hodlají přispět k ochraně zdraví a životního prostředí.

Další informace
Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR,
tel.: 224 319 667, GSM: 608 729 071,
e-mail: jan.freidinger@cz.greenpeace.org

Martin Kloubek, asistent kampaní Greenpeace ČR,
tel.: 224 319 667, GSM: 774 292 474,
e-mail: martin.kloubek@cz.greenpeace.org

Vaše Reakce

Výpis pěti nejnovějších reakcí. Celkem reakcí k tomuto článku: 0

SPOKOJÍZDA

spojizda obrázek

SLOUPEK

tamas

Nadřazenost státu podepřeného západním kapitálem měla do sedmdesátých let za následek hluboké změny. Ty byly umožněny jednak vyhlazením velmi malého kapitalistického sektoru během první poloviny dvacátých let v SSSR a mezi lety 1945 až 1948 na nově získaných územích. A dále – a to především – nově vybudovaným mohutným moderním hospodářstvím. Převládající sociální skutečnost staré východní Evropy – rozsáhlé velkostatky stále vlastněné aristokracií a církví a vedle toho ta nejhorší rolnická bída – zmizela beze stopy. Máme před sebou městské společnosti, kde většina lidí, dřívějších rolníků, později průmyslových dělníků, dnes „jen lidí“, žije na obrovských sídlištích postavených všude podle stejných plánů, od Šanghaje až po Prahu a Lublaň. A žije tam dosud, jenomže továrny jsou zavřené a lidé jsou většinou nezaměstnaní nebo důchodci. Pachuť porážky je neklamná.

G. M. Tamás

SUPPORT SONGS

TLAČENKA

web: CrosseR | grafika: wewerca | neřešte autorská práva, vždy uvádějte zdroj!
spodni obrazek