Vítejte na DIYCORE.NET

HLAVNÍ MENU

HLAVNÍ RUBRIKY

UŽITEČNÉ

KOLABORACE

UŽIVATELSKÁ SEKCE

DIYCORE.NET

VYHLEDÁVÁNÍ

TWITTER

RSS

DESKA MĚSÍCE

PÍŠOU JINDE

SAPORT

- - - - - - - - - - - - EXPRESS - - - - - - - - - - - -

Prohlášení Greenpeace k americkým raketovým základnám ve Střední Evropě

Prohlášení Greenpeace k americkým raketovým základnám ve Střední Evropě

Tisková zpráva

autor: Greenpeace | 25. 08. 2006, 19:05:21 | návštěv: 1006 | reakcí: 2

Organizace Greenpeace vede od svého založení kampaň za světovou bezpečnost, jaderné odzbrojení a mírovou budoucnost lidstva. Takové budoucnosti může být dosaženo pouze tehdy, budou-li si lidé rovni ve svých právech a v přístupu k základním životním potřebám, aniž by žili ve strachu z ohrožení vnější silou.

K základním životním potřebám patří na prvním místě kvalitní životní prostředí, tj. dostatek pitné vody, čistého vzduchu, půdy, bezpečné energie a dostatek zdravé potravy. Tyto nutné podmínky k životu nemohou zabezpečit žádné sebedokonalejší zbraně ani politika, která počítá s jejich užitím.

Greenpeace považuje zřízení základen USA v rámci tzv. raketového deštníku v zemích střední Evropy za překážku k dosažení celosvětového míru. Tento systém raketové obrany může mít značně negativní vliv na mezinárodní vztahy a může vést k dalšímu kolu globálního závodu ve zbrojení. Čím více zdokonalujeme štíty, tím více jiní musí zdokonalovat meče k jejich proražení. Výroba moderních obranných systémů jen požene výrobce zbraní k ještě usilovnější činnosti v oblasti zbraní útočných.

Současná politická reprezentace Spojených států odmítá mezinárodní jednání [1] jako mírový prostředek k dosažení lepší budoucnosti a svou politikou zvyšuje pravděpodobnost použití jaderných zbraní [2]. Spojené státy na jedné straně pokrytecky kritizují zbrojení v některých částech světa, zatímco na straně druhé ho podněcují udržováním a modernizací svého vlastního jaderného arzenálu na jiných územích. Samy tak neposkytují dobrý vzor dalším zemím, které získávají znalosti, technologie a materiály potřebné k výrobě zbraní hromadného ničení. Projekt raketových základen je navíc součástí ambicióznějšího záměru militarizace vesmírného prostoru. Greenpeace považuje takový vývoj za mimořádně nebezpečný.

Pokud by došlo k umístění americké raketové základny na území Střední Evropy, nevedlo by to ke zvýšení naší bezpečnosti, ale Spojené státy by tím rozšířily světový prostor, který vojensky a mocensky kontrolují.

Greenpeace vyzývá vlády zemí Střední Evropy, aby odmítly umístění raketových systémů na svém území a nový závod ve zbrojení, který by to vyvolalo. Místo toho apeluje na všechny země, aby napřely své snažení k dosažení dlouhodobého míru jednáním a respektováním práva každé země na spravedlivý podíl na trvale udržitelném rozvoji.

Poznámky

[1] V roce 2002 USA jednostranně odstoupily od smlouvy o balistických raketách (ABM). V témže roce prohlásily, že globální zákaz jaderných zkoušek a své další závazky plynoucí ze Smlouvy o úplném zákazu jaderných testů nebudou považovat za platné. http://www.fas.org/nuke/control/npt/text/npt2.htm

[2] V rámci nové jaderné doktríny tzv. Přehodnocení jaderného postoje (NPR) Spojené státy odstoupily od závazku nepoužít jako první strana jaderné prostředky a vyhradily si právo použít všech prostředků v rámci tzv. preventivních úderů (pre-emptive strikes). Americká vláda podporuje rozvoj jaderných zbraní, které poskytují „více možností“ pružněji reagovat v případě vojenského a politického napětí. Tento přístup jasně zvyšuje pravděpodobnost užití jaderných zbraní. Národní bezpečnostní strategie Spojených států z roku 2006 uvádí: „Nevzdáváme se použití síly předtím, než se odehraje útok druhé strany, a to i v případě, že přetrvává nejistota o čase a místě nepřítelova útoku.“
http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/nss2006.pdf

Vaše Reakce

Výpis pěti nejnovějších reakcí. Celkem reakcí k tomuto článku: 2
husack
29. 08. 2006, 12:34:16
co? manifestace,petice...nic jineho nezbyva.

Dawek
29. 08. 2006, 11:28:53
...velký brácha USA se viditelně snaží svůj paranoidní postoj "největšího terče" a s ním spojený pocit nejistého všudypřítomného strachu před vším cizím, přenést i za kontinent a zasít do evropských hlav. Otázka na místě: není už čas s tím něco dělat než bude pozdě? no jo ale co?

SPOKOJÍZDA

spojizda obrázek

SLOUPEK

tamas

Nadřazenost státu podepřeného západním kapitálem měla do sedmdesátých let za následek hluboké změny. Ty byly umožněny jednak vyhlazením velmi malého kapitalistického sektoru během první poloviny dvacátých let v SSSR a mezi lety 1945 až 1948 na nově získaných územích. A dále – a to především – nově vybudovaným mohutným moderním hospodářstvím. Převládající sociální skutečnost staré východní Evropy – rozsáhlé velkostatky stále vlastněné aristokracií a církví a vedle toho ta nejhorší rolnická bída – zmizela beze stopy. Máme před sebou městské společnosti, kde většina lidí, dřívějších rolníků, později průmyslových dělníků, dnes „jen lidí“, žije na obrovských sídlištích postavených všude podle stejných plánů, od Šanghaje až po Prahu a Lublaň. A žije tam dosud, jenomže továrny jsou zavřené a lidé jsou většinou nezaměstnaní nebo důchodci. Pachuť porážky je neklamná.

G. M. Tamás

SUPPORT SONGS

TLAČENKA

web: CrosseR | grafika: wewerca | neřešte autorská práva, vždy uvádějte zdroj!
spodni obrazek