Vítejte na DIYCORE.NET

HLAVNÍ MENU

HLAVNÍ RUBRIKY

UŽITEČNÉ

KOLABORACE

UŽIVATELSKÁ SEKCE

DIYCORE.NET

VYHLEDÁVÁNÍ

TWITTER

RSS

DESKA MĚSÍCE

PÍŠOU JINDE

SAPORT

- - - - - - - - - - - - EXPRESS - - - - - - - - - - - -

Hypermarketům se vyplatí porušovat zákon

Hypermarketům se vyplatí porušovat zákon

Tisková zpráva

autor: Jana Koukalová | 23. 09. 2006, 11:43:44 | návštěv: 1168 | reakcí: 0

Inspektoráty práce za loňský rok a první čtvrtletí roku 2006 provedly ve 14 obchodních řetězcích 95 kontrol, při kterých zjistily 466 druhů pochybení. Nejvyšší pokuta byla udělena hypermarketu Billa, 90 000,- Kč za celkem 60 druhů různých pochybení [1]. Nejvíce druhů pochybení se dopustil Plus – Discont, a to celkem 75, za které mu inspekce práce udělila pokutu v souhrnné výši 50 000,- Kč. Dalším hypermarketem, který se dopustil velkého množství porušení pracovněprávních předpisů je Delvita, kde inspekce práce zjistila 70 druhů pochybení a uložila za ně celkovou pokutu ve výši 30 000,- Kč. Některým hypermarketů však za zjištěná pochybení inspekce práce neuložila pokutu žádnou.

Informace o výši uložených pokut, počtu pochybení a druzích pochybeních v jednotlivých hypermarketech si od Státního úřadu inspekce práce vyžádali právníci programu GARDE Ekologického právního servisu (EPS), kteří se o problematiku dodržování pracovněprávních předpisů v obchodních řetězcích dlouhodobě zajímají. Z informací, které Státní úřad inspekce práce GARDE-EPS poskytl jsou zřejmá následující fakta týkající se porušování pracovněprávních předpisů hypermarkety za rok 2005 a první čtvrtletí roku 2006.

Plus Discont - 75 druhů pochybení – celková výše pokuty 50 000,- Kč,
Delvita - 70 druhů pochybení – celková výše pokuty 30 000,- Kč,
Billa - 60 druhů pochybení – celková výše pokuty 90 000,- Kč,
Penny Market – 56 druhů pochybení - celková výše pokuty 20 000,- Kč,
Ahold - 39 druhů pochybení - celková výše pokuty 50 000,- Kč,
Tesco - 34 druhů pochybení – celková výše pokuty 10 000,- Kč,
Lidl - 25 druhů pochybení – celková výše pokuty 5000,- Kč,
Interspar - 18 druhů pochybení – celková výše pokuty 30 000,- Kč,
Kaufland - 17 druhů pochybení – celková výše pokuty 25 000,- Kč.

V mnoha případech inspekce práce neuložila hypermarketu žádnou pokutu, přestože zjistila četná porušení pracovněprávních a bezpečnostních předpisů. Bez pokuty tedy zůstaly:

Globus - 42 druhů pochybení,
Makro - 19 druhů pochybení,
Hornbach - 6 druhů pochybení,
Baumax - 3 druhy pochybení,
Bauhaus - 2 druhy pochybení.

Nejčastěji zjištěnými druhy pochybení bylo nedodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci, nedodržování povinného odpočinku mezi směnami, neposkytování zaměstnancům nepřetržitý odpočinek v týdnu, neposkytování přestávky na jídlo, nadměrné a neopodstatněné nařizování přesčasů, špatná evidence pracovní doby, neopodstatněné stanovování nerovnoměrného rozvržení pracovních doby zaměstnanců, nesrovnalosti při ukončování pracovních poměrů.

„Uvedené informace ukazují, že v hypermarketech často dochází k porušování práv zaměstnanců, za které jsou ukládány velmi nízké pokuty, které obchodní řetězce, rozhodně nemotivují k tomu, aby od porušování a obcházení pracovněprávních předpisů ustoupily. Inspekce práce zjevně není schopna efektivně vymáhat dodržování práva velkými zaměstnavateli, jakými jsou obchodní řetězce“, okomentovala uvedené informace právnička GARDE-EPS Jana Koukalová.

Tabulku s kompletním výčtem pokut, počtem provedených kontrol a zjištěných pochybení, stejně jako zprávy Státního úřadu inspekce práce, ve kterých byly výše uvedené údaje GARDE-EPS poskytnuty, jsou k dispozici na www.eps.cz, jako přílohy této tiskové zprávy.

Poznámky:

[1] údaje o počtu druhů pochybení v sobě neobsahují tzv. násobnost, tj. údaj o tom, kolikrát se různé druhy pochybení v hypermarketu opakovaly

Kontakt:
nJana Koukalová
program GARDE - EPS
Dvořákova 13, 602 00 Brno
tel: 545 575 229, fax: 542 213 373
e-mail: brno@eps.cz

Vaše Reakce

Výpis pěti nejnovějších reakcí. Celkem reakcí k tomuto článku: 0

SPOKOJÍZDA

spojizda obrázek

SLOUPEK

tamas

Nadřazenost státu podepřeného západním kapitálem měla do sedmdesátých let za následek hluboké změny. Ty byly umožněny jednak vyhlazením velmi malého kapitalistického sektoru během první poloviny dvacátých let v SSSR a mezi lety 1945 až 1948 na nově získaných územích. A dále – a to především – nově vybudovaným mohutným moderním hospodářstvím. Převládající sociální skutečnost staré východní Evropy – rozsáhlé velkostatky stále vlastněné aristokracií a církví a vedle toho ta nejhorší rolnická bída – zmizela beze stopy. Máme před sebou městské společnosti, kde většina lidí, dřívějších rolníků, později průmyslových dělníků, dnes „jen lidí“, žije na obrovských sídlištích postavených všude podle stejných plánů, od Šanghaje až po Prahu a Lublaň. A žije tam dosud, jenomže továrny jsou zavřené a lidé jsou většinou nezaměstnaní nebo důchodci. Pachuť porážky je neklamná.

G. M. Tamás

SUPPORT SONGS

TLAČENKA

web: CrosseR | grafika: wewerca | neřešte autorská práva, vždy uvádějte zdroj!
spodni obrazek