Vítejte na DIYCORE.NET

HLAVNÍ MENU

HLAVNÍ RUBRIKY

UŽITEČNÉ

KOLABORACE

UŽIVATELSKÁ SEKCE

DIYCORE.NET

VYHLEDÁVÁNÍ

TWITTER

RSS

DESKA MĚSÍCE

PÍŠOU JINDE

SAPORT

- - - - - - - - - - - - EXPRESS - - - - - - - - - - - -

Národ a nacionalismus – téma nového čísla A-kontra

Národ a nacionalismus – téma nového čísla A-kontra

Tisková zpráva

autor: redakce | 8. 11. 2006, 12:35:04 | návštěv: 968 | reakcí: 0

Téma národ a nacionalismus je v tomto čísle časopisu A-kontra rozebíráno z různých pohledů hned v sedmi příspěvcích. První z nich, „Národ na tenkém ledě. Propadne?“ se zabývá vznikem a udržováním (českého) národa a mýty i problémy s tímto fenoménem spojené; druhý se snaží teoreticky vypořádat s problematikou nacionalismu. Příspěvek „Národ jako produkt války“ se pak zabývá teorií vzniku národa podle Michela Foucaulta. Článek „Na jedné lodi?“ se věnuje soupatřičnosti a národní ekonomice. Následuje článek, v němž se autor snaží přijít na kloub tomu, jak, proč a kým byl národ vykonstruován. „Národ jako výtvor státu“ je interpretací podnětných myšlenek německého anarchisty Rudolfa Rockera o nacionalismu a poslední text k tématu se zabývá válkami, krutostmi, utlačováním a podobnými problémy, které jsou zapříčiněny právě nacionalismem.

Zapatistická Jiná kampaň je aktuálním tématem, o kterém si můžete přečíst rozhovor s Evou Malířovou, jež se před nedávnem vrátila z Mexika a má k němu tudíž co říct.

Na zajímavé souvislosti upozorňuje zpráva o válce mezi Izraelem a Libanonem, v níž se dočtete, jakou roli v této kauze hrají například Spojené státy, Írán nebo ropa. Další zpráva ze světa přináší informace o průběhu protestů proti summitu G8 v ruském Petrohradě, jejichž podobu výrazně ovlivnil jak nevelký počet demonstrujících, tak tvrdé policejní represe.

Přečtete si také rozhovor se členem Armády klaunů, což je síť skupin, které se snaží navrátit postavě klauna její politickou a podvratnou roli. Pořádají různé přímé i nepřímé akce, v nichž jde o politiku právě tak jako o zábavu.

Další příspěvek se věnuje kauze Libkovic, vesnice zlikvidované kvůli těžbě uhlí, což je osud, který do budoucna hrozí také některým jiným obcím. V rubrice z domova najdete též článek o letošní Ecotopii a zprávu o DYI karnevalu.

Následuje článek, jemuž dala autorka výstižný podtitul „Radikální aktivity na východním pobřeží a středozápadě USA”.

Cestopisný článek o Kubě dává čtenářům nahlédnout do situace v tomto státě.

Před nedávnem umřel anarchistický teoretik Murray Bookchin, a tak si jeho myšlenky připomínáme v obsáhlém textu – eseji o minulosti a současnosti anarchismu.

A-kontra 3/06, 36 str., září 2006, 25,- Kč. Předplatné je možné objednat na adrese ČAS, P.O. box 223, 111 21 Praha 1 nebo e-mailu akontra@gawab.com. http://www.a-kontra.net, http://www.csaf.cz.

Vaše Reakce

Výpis pěti nejnovějších reakcí. Celkem reakcí k tomuto článku: 0

SPOKOJÍZDA

spojizda obrázek

SLOUPEK

tamas

Nadřazenost státu podepřeného západním kapitálem měla do sedmdesátých let za následek hluboké změny. Ty byly umožněny jednak vyhlazením velmi malého kapitalistického sektoru během první poloviny dvacátých let v SSSR a mezi lety 1945 až 1948 na nově získaných územích. A dále – a to především – nově vybudovaným mohutným moderním hospodářstvím. Převládající sociální skutečnost staré východní Evropy – rozsáhlé velkostatky stále vlastněné aristokracií a církví a vedle toho ta nejhorší rolnická bída – zmizela beze stopy. Máme před sebou městské společnosti, kde většina lidí, dřívějších rolníků, později průmyslových dělníků, dnes „jen lidí“, žije na obrovských sídlištích postavených všude podle stejných plánů, od Šanghaje až po Prahu a Lublaň. A žije tam dosud, jenomže továrny jsou zavřené a lidé jsou většinou nezaměstnaní nebo důchodci. Pachuť porážky je neklamná.

G. M. Tamás

SUPPORT SONGS

TLAČENKA

web: CrosseR | grafika: wewerca | neřešte autorská práva, vždy uvádějte zdroj!
spodni obrazek